I need a first aid kit

20:01:00

Zapalenie ucha, nic fajnego, nie polecam. Ale...zainspirowało mnie to do napisania posta o lekach. Począwszy od apteczki, aż po tabletki powlekane. Bo kto tak na prawdę, to jak kolor tabletki wpływa na pacjenta? A opakowanie? Często ciężko doczytać się i zawsze trzeba przeczytać ulotkę, bądź skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. A gdyby tak zaproponować, zestaw na grypę? Albo zestaw na katar? Np. Pojemnik do inhalacji, krople przeznaczone w tym celu i paczki chusteczek. Czemu nie? Design, to też praktyczność. Jeżeli możemy ułatwić sobie życie, to czemu mamy tego nie zrobić. Opakowania na leki powinny być czytelne i instruować od pierwszej chwili w jakim celu się je stosuje. Pudełka natomiast nie powinny być utrudnieniem dla osoby starszej. Bo chronimy przez "specjalne zamknięcie" pudełko przed dziećmi, ale zapominamy, że może okazać się to problemem dla osoby dojrzałej, bądź nie dość sprawnej. Każdy powinien mieć w domu apteczkę z najpotrzebniejszymi lekami, lub szafkę z lekami, która powinna znajdować się poza zasięgiem dziecka. 

A tutaj fragment z Gazety Wyborczej na temat koloru tabletek: 
Kolor pigułek ma znaczenie Ze świata nauki; 2013-01-09 
 "Gazeta Wyborcza" 
  Od wyglądu generycznych wersji leku może zależeć to, czy pacjenci będą go przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarzy - wykazali amerykańscy naukowcy. Żółte - na wzmocnienie, pomarańczowe - na nadkwasotę, a niebieskie - na nadciśnienie. Tabletki, jakie przyjmujemy, są tak kolorowe, że z nudów można by z nich układać obrazki. I choć na co dzień kolor pigułek ułatwia nam ich rozróżnienie, to - jak wykazali amerykańscy naukowcy - kolor pigułek naprawdę ma dla nas znaczenie i może wpływać na to, czy będziemy sumiennie przyjmować zapisany lek. Zwłaszcza, jeśli generyczny odpowiednik danego preparatu różni się kolorem od oryginału, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Opisane przez portal Livescience.com badania przeprowadzone przez specjalistów z Brigham and Women's Hospital w Bostonie wskazują, że ryzyko, iż pacjent przestanie brać generyczny lek różniący się kolorem od "markowego" odpowiednika, może wynosić aż 50 proc. Do takich wniosków badaczy doprowadziła analiza danych dotyczących realizacji recept i uzupełniania zapasów leków przez osoby chorujące na epilepsję. W sumie przeanalizowane informacje dotyczące ponad 11 tys. osób, które zwlekały z wykupieniem recept na kolejne dawki generycznego leku przez okres do 10 dni, oraz ponad 50 tys. pacjentów, którzy z tych recept sumiennie korzystali. Jak się okazało, ryzyko, że pacjent nie uzupełni zapasów lekarstwa, było o 27 proc. wyższe w przypadku osób, których lekarstwa miały inny kolor. W takim przypadku ponad połowa pacjentów ze zdiagnozowaną epilepsją nie uzupełniała zapisanych leków. - Zmiany w fizycznym wyglądzie pigułek mogą powodować pewne zakłopotanie pacjentów. Często okazuje się to w rozmowach z moimi pacjentami, którzy nie rozumieją, dlaczego ich pigułki wyglądają inaczej - zauważa autor badań, dr Aron Kesselheim z Harvard Medical School. Oczywiście badanie amerykańskich naukowców, które opublikowano na łamach "Archives of Internal Medicine", ma swoje ograniczenia - dotyczy jedynie pacjentów z epilepsją oraz nie sprawdza, czy zmiana koloru leku może skutkować powikłaniami zdrowotnymi. Według danych think tanku New England Healthcare Institute fakt, że pacjenci nie przyjmują zapisanych leków, kosztuje ok. 290 mld dolarów rocznie. To skutki dodatkowych komplikacji medycznych. Ponadto eksperci szacują, że co najmniej jedna trzecia przypadków porażek w terapii może się wiązać z tym, że pacjenci nie biorą leków. Według regulacji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) generyczne leki nie muszą wyglądać tak jak pierwowzory. Jednak zdaniem autorów badania FDA może powinna ponownie przemyśleć tę kwestię."
źródło:www.esculap.pl

*
 Inflammation of the ear, nothing cool, I do not recommend it. But ... it inspired me to write a post about drugs. Starting from the medicine cabinet, to the film-coated tablets. After all, who really, how color affects the patient's pills? A package? Often hard to decipher, and you always need to read the label or consult your doctor or specialist. And if they propose a set of the flu? Or set the hay? For example, for inhalation Container drops intended for this purpose and the package of tissues. Why not? Design, it is also practical. If we can make your life easier, why we do not do that. Packaging for drugs should be legible and instruct from the first moment in which they are used to. Boxes of meadows on the other hand should not be an impediment to an elderly person. Because protecting the "special close" box in front of children, but we forget that it may be a problem for those mature enough or not efficient. Every home should have a first aid kit with the most needed drugs, or medication cabinet that should be out of the reach of children.

Energy drink ;)

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty