Piktogram | Pictogram

18:27:00

Piktogram ma przedstawiać daną rzecz bez opisu tekstowego, czyli za pomocą grafiki. Powinien mieć formę uproszczoną i czytelną dla odbiorców. Są to na przykład, hieroglify, znaki drogowe, znaki ostrzegawcze, oznaczenia przeciwpożarowe i inne.

Osobiście uważam, że tworzenie piktogramów jest bardzo ciekawą zabawą. Jeżeli opanujesz program taki jak Photoshop, Illustrator czy CorelDraw można stwarzać nieskończenie wiele propozycji ikon i piktogramów do wszelkiego rodzaju zastosowania. Począwszy od telefonu komórkowego, aż po tablety, czy komputery stacjonarne.
Każdy kto zainteresuje się tematem, może stworzyć swoją wersję piktogramów.

Te przedstawione poniżej mają charakter wektorowy, czyli wydaje się być płaski (2D).
*
Pictogram is to present the item with the graphics. Should be a simplified and clear for customers. These are, for example, hieroglyphics, road signs, warning signs and other.
Take a look :)


Personally, I think that creating a pictogram is a very interesting play. If you master the program such as Photoshop, Illustrator or CorelDraw can create an infinite number of choices of icons and pictograms for all kinds of applications. Starting from the mobile phone to the tablet, or desktop.
Anyone who is interested in the subject, it can create its own version of pictograms.

These are set out below vector, which appears to be flat (2D).
I recommend the site: http://vectorish.com/category/iconsHieroglif * hieroglyph *
 
                                          All screenshots © their respective owners.

You Might Also Like

1 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty