LOVE LEGO

18:22:00

Pamiętacie? A może nigdy nie przestaliście się nimi bawić? LEGO to modułowe klocki, z których można stworzyć cuda :) Pobudzają kreatywność i od lat części się nie zmieniają, więc nieistotne czy kupiłeś klocki w latach 80 czy 90, wszystko do siebie pasuje.
Część z Was zapewne pamięta jak trudno było dostać kiedyś klocki LEGO. Dostałam kiedyś na święta małą laleczkę z serii Belville, tak na święta, nie można było sobie tego kupić w sklepie za małe pieniądze. W przyszłości udało mi się skolekcjonować pałac. No ale dość sentymentów :)

W weekend miałam okazję odwiedzić Karpacz. Tam, na jednej z ulic wjazdowych trwa wystawa LEGO. Serdecznie polecam się udać. Pani oprowadziła, opowiedziała, no i okazało się, że cała wystawa jest jej osobistą kolekcją zbieraną od lat. Nazwała się Panią w podeszłym wieku, ale widać jaką radość jej to sprawiało. Mówiła, że z siadają z mężem i układają godzinami klocki LEGO. Nie myślą o zmartwieniach, bawią się. Wystawa trwa cały rok i zmienia się. W przyszłości motywem głównym będzie Mario Bros.

Cały fenomen tej zabawki polega na różnorodności. Istnieją podstawowe moduły, które należy złożyć. W  chwilę możemy ze statku kosmicznego wybudować salon piękności. Wyobraźnia i marzenia. Jak będę miała dziecko na pewno będzie miało klocki LEGO. Polecam wszystkim rodzicom! 

                                                                                                       Agata S.

Świątynia Wang w Karpaczu
Do you remember? And may you never stop to play with it? LEGO modular building blocks from which you can create miracles :) stimulate creativity and years of not changing, so insignificant that bought blocks in the 80 or 90, everything fits together.

Some of you may remember how difficult it was to get used LEGO bricks. I got some time for the holidays a little doll series Belville, just for the holidays, you could not buy it in the shop for a little money. In the future, I was able to collect the palace. Well, but rather sentiments :)
Over the weekend I had the opportunity to visit Karpacz. There, on one of the streets of LEGO exhibition lasts entry. We recommend to go. She guided you, she told, and, it turned out that the whole exhibition is being collected her personal collection for years. Named an elderly lady, but you can see the joy that it made her. She said that her husband sit down and put hours of LEGO bricks. They do not think about worries play. The exhibition is open all year and change. In the feathure the main theme will be Mario Bros.
The whole phenomenon of this toy is the diversity. There are basic modules to be submitted. In a moment we can build a spacecraft beauty salon. Imagination and dreams. As a child I was definitely going to have LEGO bricks. I would recommend to all parents!

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty