CUTE PACKAGING - BUTTLE -

23:26:00

O ile byłoby piękniej, gdyby na półkach widniały tak ciekawe opakowania?
Projektowanie etykiet, pudełek, czy całej komunikacji wizualnej firmy to nie lada wyzwanie dla projektanta. W szczególności, że tak wiele jest już istniejących pomysłów. 

"Poza opakowaniami, które mieszczą się w głównym nurcie, istnieje wiele przykładów opakowań niestandardowych. Oprócz przechowywania i ochrony produktów pełnią one dodatkowo specjalne funkcje, nierzadko utrudniając odróżnienie produktu od opakowania." Technologia bazuje na opakowaniu "potrafiącym" odmierzyć dawkę, porcję itp. Za przykład można podać słodziki do kawy, cukierki, odświeżacze powietrza. Wymagana precyzja w tym przypadku zastosowania, do produkcji wielu elementów pojemnika, a czasem całych opakowań, wykorzystuje się tworzywa ukształtowane techniką wtryskową. Spekuluje się, że dzięki technologi, będzie coraz mniejsza różnica między opakowaniem a produktem. 

Zapraszam do zainspirowania się oraz do własnych realizacji. 

Designed by Daniel Brokstad | Country: Norway

Designed by Saint Bernadine Mission Communications Inc. | Country: Canada

Designed by Interabang | Country: United Kingdom

Designed by B&B studio | Country: united Kingdom

Designed by Estudio Versus | Country: Spain

Designed by BMF | Country: Australia

Designed by Piper Design Co. | Country: United States
Designed by Alaskan Rock | Country: Australia


Designed by Atipus | Country: Spain

Designed by Donkey | Country: Germany
Designed by Butcher & Butcher ltd | Country: New Zealand


Designed by Konrad Sybilski | Country: Poland

Designed by Marios Karystios & George Tzavaras | Country: Greece


Designed by Abby Norm | Country: Sweden


 ***
While it would be more beautiful if it were visible on the shelves so interesting package?
Designing labels , boxes, or the whole visual communications company is a real challenge for the designer. In particular, there are so many already existing ideas .

" In addition to packaging, which are located in the mainstream , there are many examples of custom packaging . Besides storage and protection products they perform additional special features , often making it difficult to distinguish the product from the packaging. " The technology is based on the package " feel comfortable " measure the dose , portion , etc. For example, you can specify sweeteners for coffee , candy , air fresheners . The required precision in this case , to produce many features of the container , and sometimes the entire packaging material formed using the injection technique. It is speculated that, thanks to technology , it will become less and less difference between the package and the product.

Feel free to be inspired and to their implementation.

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty