INSPIRE | INSPIRACJE

21:53:00

Inspiracją może być wszystko co nas otacza. Od książek, myśli, cytatów, po internet, a nawet można ją czerpać z poczucia humoru. Brakuje Ci inspiracji?
Najlepiej iść na spacer (ale nie na 15 minut, bo zimno), tylko przynajmniej na 3 godziny, żeby oczyścić umysł, przemyśleć wszystko na spokojnie i powoli zacząć się rozglądać. 
Co nas otacza, jacy są nasi odbiorcy? Co chcę przekazać i jaki efekt uzyskać? 

Następnie wystarczy wziąć kawałek kartki, ołówek i po prostu zacząć tworzyć. Pierwszy szkic, drugi, piętnasty, trochę czasu to zajmie, ale może poprzez połączenie pierwszego z przedostatnim się opłaci i będzie godne uwagi. Warto też zaryzykować i spróbować czegoś nowego, dodać jakiś charakterystyczny dla nas element (ale to już kwestia indywidualna).

Bardzo ważne jest, aby tworząc coś czuć inspirację, a żeby ją poczuć należy wcześniej zrobić coś co się lubi, na przykład idziesz na basen, a pomysły same wpadają do głowy, bo właśnie myślisz o tym żeby przepłynąć jeszcze 10 basenów, a tu bach! zainspiruje Cię falująca woda... wystarczy się rozejrzeć. Często najprostsze rozwiązania są najtrafniejsze. Tyczy się to projektowania, ale i życia. Trzeba myśleć pozytywnie - Myśl pozytywnie :). A gdy się nie udaje, nie poddawać się, nie dać za wygraną i działać. Nic się samo nie wydarzy.  

***

Inspiration may be all that surrounds us. From books, thoughts, quotes, the Internet, and you can even take it out of a sense of humor. Are you missing inspiration?
Best to go for a walk (but not for 15 minutes, because cold), but at least 3 hours to clear your mind, rethink everything in calm and slowly start to look around. What surrounds us, what they are our customers? What I want to do and what effect I can get?

Then just take a piece of paper, a pencil and just start creating. The first draft, second, fifteenth, it will take some time, but it can by combining the first and the last but will pay off noteworthy. It is worth to take a chance and try something new, add a distinctive element for us (but that's a matter of the individual).

It is very important to creat something to feel inspired, and to feel it must first do something that you like, for example, you go to the swimming pool, and the idea falls into your head because you think about it yet to cross the 10 pools, and here bam! water waving inspire you ... just to look around. Often the simplest solutions are the most relevant. This applies to the design, but also life. You need to Think positive :). And when they don't succeed, don't give up, don't give up and work. Nothing happen itself.

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty