INSPIRING SPACES

19:00:00

Any space, 
anyone, and
anything    
can be inspiring.

WHEN INTERIORS MATTER

Dziś przygotowałam dla Was bardzo ciekawą markę Martela.
Wynalazłam ją podczas targów w Mediolanie. Firma ma bardzo bogatą ofertę, katalogi godne uwagi, oraz inspiracji dla designerów. Ciekawe formy foteli, dodane do nowoczesnych pomieszczeń idealnie komponują się w całość. 

W tym miejscu możecie sobie pobrać broszury:

Historia pokoju dziennego 

W ubiegłych wiekach meble w pokojach dziennych ustawiano pod ścianami. Główny pokój wypoczynkowy był oficjalnym miejscem, w którym ludzie gromadzili się i rozmawiali, dlaczego jego środek musiał być pusty, by można było się wygodnie przemieszczać lub stać i konwersować.
Później w czasach gregoriańskich i wiktoriańskich pokój dzienny w domach bogatych obywateli i klasy średniej przeobraził się w salon. Był on przeznaczony jedynie na specjalne okazje lub na zgromadzenia rodzinne osób dorosłych. Pokój ten opuszczały kobiety, kiedy mężczyźni sięgali po posiłku po cygara i szklaneczkę porto. W uboższych domach spełniał on rolę saloniku, ale do wypoczywania w nim i tak podchodzono w bardzo zasadniczy i formalny sposób. 
W okazałych siedzibach salon znajdował się zwykle na pierwszym piętrze. W wielu współczesnych domach również przyjęto ten układ, gdyż pozwala w maksymalnym stopniu korzystać z widoku, jaki rozciąga się za oknem oraz podnieść pokój powyżej poziomu ulicy, dalej od hałasujących samochodów.
Obecnie pokój dzienny skupia te wszystkie funkcje, które kiedyś spełniały oddzielnie, usytuowane w różnych częściach domu, pokój dziecięcy, pokój zabaw, mały salonik czy gabinet. Od współczesnej przestrzeni wymaga się o wiele więcej, a z kolei ogólny styl wystroju stał się prostszy i bardziej ograniczony. W przypadku układu pomieszczenia znaczenia nabrało wykorzystywanie powierzchni i dokładne jej rozplanowanie.

Na podstawie "Poradnik wnętrza. Planowanie, wykańczanie i wystrój" Vinny Lee
  Today I've prepared for you a very interesting brand Martel.
Invented it during the fair in Milan. The company has a very wide range, catalogs remarkable and inspiration for designers. Interesting forms of seats added to the modern facilities blend in together.


History of the living room

In past centuries furniture in living rooms adjusted with the walls. The main living room was the official place where people gathered and discussed why his center had to be empty , to be able to easily move or stand and converse .
Later in the Victorian era and the Gregorian living in houses of rich people and the middle class turned into a living room. It was only for a special occasion or for a family gathering adults. This room has left the women as the men reached for a meal after a cigar and a glass of port. In poorer homes meet the role of the living room , but of resting in it and so we were approached in a very fundamental and formal way .
The stately headquarters living was usually on the first floor . In many modern homes also adopted this system because it allows the maximum extent enjoy the view , which extends through the window and raise the room above the street , away from the car of noisy .
Currently living concentrates all the functions that used to meet separately , located in different parts of the house , children's room , a playroom , a small living room or office. From contemporary space requires a lot more , and in turn the overall style of design has become simpler and more limited. If the room has gained importance and use of space , the practical layout .

On the basis of the " Handbook of the interior. Scheduling , finishing and decor " Vinny Lee

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty