LOST IN THE FOREST

13:27:00

Wczoraj zgubiłam się pośród bloków Wrocławskich. Nie odbiega to daleko od wędrówki przez las, którą odbyłam z przyjaciółmi na weekend, też się zgubiliśmy. Wśród drzew. Poczucie nieświadomości i utraty kontroli, a jednocześnie chęć poczucia czegoś nowego, odkryć i przygód. Nawet jeżeli jesteś głodny, na kacu, czy w złych butach, to i tak cieszysz się z sytuacji. Strumyk, worek grzybów, skałki, las. Gdy wczoraj błądziłam pośród bloków nie czułam niepokoju, wiedziałam że znajdę drogę (nie było to też znowu aż tak trudne). Ale naszła mnie myśl, że kiedyś ludzie mieli lasy, budowali z nich domy. Wykorzystywali, to co mają, ale wciąż czegoś potrzebowali. Przemysł poszedł do przodu i wciąż czegoś szuka, potrzebuje, a jednocześnie ludzie chcą wrócić do tego lasu. Na chwilę przestać gonić, posłuchać natury, pooddychać świeżym powietrzem, zatrzymać się na moment. Po czym społeczeństwo dalej gna między budynkami, między tymi blokami.

Po mojej rozkminie, czas na obrazy pewnego artysty u którego nic nie jest tym na co wygląda, wyszukuje on koloru we współczesnym świecie. Wyśmienity gust kolorystyczny, hipperrealistyczne prace, bardzo dokładne, fotograficzne ujęcia. Pooglądajcie sami. Zapraszam!

Tim Jarosz żyje i pracuje w Chicago. Jest zawodowym fotografem i grafikiem.

http://www.timjarosz.com/


***
Yesterday I got lost among the blocks of Wroclaw. It doesn't deviate far from hiking through the forest, which was held on the weekend with friends, or we are lost. Among the trees. The feeling of unconsciousness and loss of control, while the desire to feel something new discoveries and adventures. Even if you're hungry, hung over, or in bad shoes, it's still happy about the situation. Brook, a bag of mushrooms, rocks, forest. As I wandered among the blocks yesterday I did not feel anxious, I knew I'd find the way (nor has it been so hard again). But the thought occurred to me that once people have forests, build them houses. They used, what they have, but they still need anything. Industry went ahead and still looking for something, needs, and at the same time people want to go back to the forest. At the moment, stop chasing, listen to nature, breathe the fresh air, stop for a moment. Then the public on rushing between buildings, between the blocks.

It's time for paintings by the artist in which nothing is what it seems, it searches for the color in the modern world. Excellent taste in color, hipperrealic work, very accurate, photographic shot. Let's watch alone. Enjoy!

Tim Jarosz lives and works in Chicago. It is a professional photographer and graphic designer.

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty