PACKAGING - RESPONSIBLE PROJECT

20:29:00


Projektowanie opakowań 

Odpowiedzialny projekt
Projektanci opakowań muszą zdawać sobie sprawę, ze opakowania podlegają określonym wymogom prawnym. Mogą one dotyczyć produktu, jego kategorii, metody transportu krajowego lub międzynarodowego. W dodatku opakowanie nie powinno pod żadnym pozorem wprowadzać nikogo w błąd - ale spełniać funkcje nośnika informacji o produkcie i jego bezpiecznym użytkowaniu. 

Można zauważyć tendencję projektantów do wykazywania się wrażliwością na sprawy społeczne, moralne i etyczne. Ważne jest, aby wszyscy potencjalni odbiorcy byli traktowani sprawiedliwie, by nikt nie czuł się napiętnowany, przedstawiony w złym świetle czy w inny sposób urażony. Najwięcej dyskusji i kontrowersji w branży opakowań budzą zagadnienia ochrony środowiska. 

Projektanci wykorzystując projekt do promocji marki i sprzedaży produktów muszą kierować się odpowiednimi zasadami. Jest to świadome projektowanie, godzi obowiązki i odpowiedzialność projektanta. 

inspirowane książką Billa Stewarta "Projektowanie opakowań"

A teraz nacieszcie oczka wyśmienitymi opakowaniami :)
 


***

Packaging Design


Responsible design
Packaging designers must be aware of the packages are subject to certain legal requirements. They can relate to the product, its categories, methods of transportation, national or international law. In addition, the packaging shall not under any circumstances make one of confusion - but act as a carrier of information about the product and its safe use.

There is a tendency for designers to demonstrate a sensitivity to social, moral and ethical . It is important that all potential customers are treated fairly, that no one feels stigmatized , presented in a negative light or otherwise hurt. Most discussion and controversy in the packaging industry raises environmental issues.

Designers using the project to promote the brand and sales must be guided by the relevant principles . It is a conscious design, accepts the duties and responsibilities of the designer.


inspired by Bill Stewart "Packaging Design"

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty