Design sketch

23:09:00

Tak, designerskie szkice. Można się na nich wzorować, nawet kopiować. Ważne, żeby przy tego typu ćwiczeniach zachować swój styl oraz tzw. "wyćwiczyć rękę". Robienie szkiców jest bardzo istotnym elementem projektowania, jak nie najważniejszym, bo to na tym etapie, etapie koncepcji zaczyna się przelewać pomysł z głowy na papier. Dlatego warto ćwiczyć. Zachęcam do robienia szybkich szkiców codziennie. 

TIP: Nakładając kolejne warstwy koloru obrazek odda rodzaj faktury oraz wyda się bardziej realny. Warto też poczytać o aksonometrii i rysunku perspektywicznym.
Dobry program do robienia szkiców to SketchBook Pro.
*
Yes, the designer sketches. You can be inspired by them, even copy. It is important that in this type of exercise to keep your style and so. "train the hand." Making sketches is a very important part of the design, if not the most important, because it is at this stage, concept stage begins to overflow the idea out of your head into a paper. Therefore it's worth practicing. I encourage you to do quick sketches every day.

TIP: When applying each layer of color image will give the type of invoice and will be more real. It should also read about axonometric and perspective drawing.

A good program for making sketches is SketchBook Pro.


You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty