Projektowanie wnętrz | Interior Design

00:17:00


Oto kilka inspiracji, co do tematu dekoracji wnętrz.

Zanim rozpoczniesz projektować wnętrze, warto zaplanować wszystkie etapy pracy.
1. Wzornik (plansza) - ustalasz kolory farb, materiały, które zamierzasz wykorzystać


2. Styl - jaki charakter ma mieć Twoje wnętrze? Minimal, czy może retro?

3. Sezonowość - pod względem pory roku, pomieszczenie potrzebuje pewnych zabiegów, zmiany dekoracji, dodatków tj. poduszki, zasłony
4. Plan domu/ mieszkania/ pokoju - bierzemy pod uwagę układ pomieszczeń, zaznaczamy tzw. elementy nieruchome (jak kuchnia, telewizor, szafa), grzejniki, kontakty itp.
Patrzymy na wnętrze pod względem funkcjonalności, co i jak często będziemy używać. Jak zaoszczędzić miejsce, a jak powiększyć przestrzeń wykorzystywaną codziennie.
5. Przygotowanie pokoju - oczyszczenie przestrzeni 


6. Dobór farb - najlepiej malować farbą akrylową po ścianie właściwej, dobrze jest wypróbować kilka kolorów farb na ścianie właściwej (max. 3)

7. Malowanie

8. Planowanie przestrzeni - układ spełniający potrzeby, swobodne przejście między strefami
9. Dobór oświetlenia - światło punktowe i centralne
10. Wystrój wnętrza - dodatki wypełniające wnętrze

Albo zatrudnij architekta wnętrz. Słyszałam, że po ASP są najlepsi ;)
Przedstwiam kilka ujęć wnętrz dla fanów serialu "Gossip Girl".

*

Here are some inspiration for interior decoration theme.
Before you begin designing the interior, you should plan all phases of work.
First Stencil (board) - set your paint colors, materials you are going to use
Second Style - the character is to have your interior? Minimal, or maybe retro?
3rd Seasonality - in terms of the season, the room needs some treatment, a change of scenery, accessories such as pillows, curtains
4th Plan of the house / apartment / room - we consider the layout of the rooms, so called mark. immobile elements (such as a kitchen, TV, wardrobe), heaters, contacts, etc.
We look at the interior in terms of functionality, what and how often you will use it. How to save space, and how to enlarge the space used daily.
5th Preparation Room - clearing space
6th The choice of colors - preferably painted with acrylic paint on the wall of the right, it is good to try several colors of paint on the wall of the right (up to 3)
7th painting
8th Planning space - the system meets your needs, free passage between zones
9th Selection of lighting - light point and central
10th Interior design - interior filler additives

Or hire an interior designer. I heard these from Academy of fine arts are the best;)
Update these few interior shots for fans of the show "Gossip Girl".


 Humphrey's house
You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty