Rysunek studyjny | Drawing studio

00:03:00


Rysunek, kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegająca na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Poprzez nadanie światła i cienia rysunek zaczyna nabierać charakteru i trójwymiarowości.

Może to potrzeba wyrażenia swojego stylu, osobowości. A może po prostu hobby. Ale rysowanie, to na pewno rzecz przyjemna, w szczególności, że szybko widać efekty. Co prawda wymaga to cierpliwości i systematyczności, ale da się opanować ołówek i stworzyć coś swojego.


Mój ulubiony ołówek to HB, 3B i 6B. W szczególności 3B, ponieważ można tworzyć linie, jak i walory o różnych rozmiarach. Dla mnie, jest wypadkową wszystkich ołówków, przeciw konwenansom, że niby HB :) Używam gumki chlebowej, którą dostaniecie w każdym sklepie plastycznym.
Format jest zależny od Was. Bardzo lubię szkicowniki, ponieważ prace są łatwo dostępne oraz widać postępy. Obecnie posiadam dwa szkicowniki, A5 o gramaturze 160, jest to mój podręczny notatnik. Noszę go wszędzie i rysuję, to co mnie inspiruje, lub zanotowuję od razu nowe pomysły, które chcę zrealizować. Drugi z nich służy mi do praktykowania szkiców studyjnych: rozmiar A4, 85 g/m2.

*
Drawing, composition performed at the level of the line, that transfers to the surface of the visual advantages of using the appropriate tools. By giving light and shadow figure begins to take the character and three-dimensionality.

This may need to express your style and personality. Or maybe just a hobby. But drawing is definitely a nice thing, in particular, that you can see results quickly. Although it requires patience and systematic, but you can control a pencil and make something of his.
My favorite pencil is HB, 3B and 6B. 3B, in particular because the lines can be created and the values ​​of different sizes. For me, it is the result of all the pencils, against convention, that kind of HB :) I use the eraser bread, which you will get in any store plastic.
The format is dependent on you. I like sketchbooks, because jobs are readily available, and you can see the progress. Currently I have two sketchbooks, A5, weighing 160, it is my handy notebook. I carry it everywhere, and I draw, that's what inspires me, and immediately zanotowuję new ideas that I want to accomplish. The second one is in my practice studio sketches: size A4, 85 g/m2.
 Już wkrótce moje prace... :)

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty